De expert panels bestaan uit zeer goede ruikers en proevers. De panelleden behoren tot de beste 10% en zijn uitvoerig getraind en ervaren. De kwaliteit (betrouwbaarheid) van de panelmetingen wordt uitvoerig gecontroleerd en gedetailleerd verbeterd gedurende trainingen.