Consumenten

MELD JE AAN ALS PROEVER VAN ESSENSOR EN VERDIEN EEN LEUK BEDRAG!

Dagelijks testen wij allerlei soorten dranken en voedingsmiddelen zoals smoothies, bier, frisdrank, koffie, (plantaardige) zuivel, snacks, gebak, snoep, soepen, vlees (vervangers) en sauzen in onze testcentra in Utrecht en Wageningen. Daarom zijn wij constant op zoek naar enthousiaste consumenten die deze producten willen komen proeven en beoordelen tegen een aantrekkelijke vergoeding. Schrijf je dus snel in als proever via de onderstaande groene knop en dan bepaal jij wellicht binnenkort ook de smaak van de producten uit je favoriete supermarkt!

Inschrijven als consument

Wij zijn een sensorisch marktonderzoeksbureau met vestigingen in Wageningen en Utrecht. Al meer dan 30 jaar voeren wij dagelijks marktonderzoek uit met groepen consumenten, die daarbij gebruik maken van hun zintuigen (ruiken, proeven, zien, horen en voelen).

Tijdens de testen op onze locaties vragen wij deze consumenten om producten te proeven en / of te beoordelen. Daarnaast komt het voor dat zij de producten thuis beoordelen.

U kunt zo uw mening geven over (nieuwe) voedingsmiddelen of non-food producten. En het is een leuke manier om een klein bedrag bij te verdienen.

Per onderzoek krijgt u een geldbedrag dat wij binnen 7 dagen na afronding van het onderzoek aan u overmaken. De hoogte van de vergoeding hangt af van de duur van het onderzoek (tussen de 30 en 90 minuten) en wordt voor aanvang van het onderzoek aan u bekend gemaakt.

Iedereen mag in principe meedoen, mits u niet ouder bent dan 70 jaar en bij voorkeur woont in Wageningen e/o of Utrecht e/o. Ook minderjarige kinderen mag u inschrijven.

Ja, ieder gezinslid mag zich opgeven als respondent.

Via het tabblad Inschrijven krijgt u toegang tot het inschrijfformulier.

Na uw inschrijving sturen wij u een e-mail met het verzoek om de inschrijving te bevestigen. Daarna ontvangt u van ons een wachtwoord en een loginnaam. Deze gegevens heeft u nodig om deel te kunnen nemen aan onze testen. Tevens krijgt u toegang tot uw persoonlijke pagina MIJN ESSENSOR met daarop alle relevante informatie over de testen, uw vergoedingen, uw afspraken etc.. Hier kunt u ook zelf uw contactgegevens en afspraken wijzigen. Na ontvangst van uw inloggegevens is de inschrijving afgerond.

Zodra wij een onderzoek plannen waarvoor u eventueel in aanmerking komt, ontvangt u een e-mail met een link naar een korte vragenlijst (screener). Op basis van de antwoorden bepalen wij of u (of uw kind) tot de doelgroep behoort van het specifieke onderzoek.

Wanneer u deelneemt aan een smaaktest, vragen wij u naar een testlocatie te komen en uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat wij op tijd kunnen beginnen.

Bij aanvang wordt u in de wachtruimte verwelkomd door een testleider, die alle consumenten gezamenlijk naar de testruimte begeleidt. Vervolgens krijgt u een nummer waarna u plaats neemt aan de tafel met dit nummer. Op deze tafel staat een computer. Zodra iedereen zit, krijgt u een klassikale uitleg en instructie van de testleider. Zij logt gezamenlijk met u en de andere deelnemers in om toegang te krijgen tot de digitale vragenlijst. Daarna krijgt u (over het algemeen) één-voor-één en na elkaar producten aangeboden om te proeven. U beoordeelt de producten volgens de instructie die op het beeldscherm staat en vult uw oordeel in de digitale vragenlijst in. In de regel duurt een test tussen de 30 en 90 minuten.

Alle producten die tijdens een smaaktest aangeboden worden, voldoen aan de Nederlandse warenwettelijke vereisten en zijn volstrekt veilig om te eten. Heeft u een allergie of volgt u een bepaald dieet (bv. door uw geloofsovertuiging), dan bent u als consument zelf verantwoordelijk om te achterhalen of u alle bij de testen aangeboden producten mag eten.

Wijzigingen of annuleringen kunt u tot 1 dag voor de smaaktest doorgeven via uw persoonlijke pagina MIJN ESSENSOR. Op de testdag zelf kunt u wijzigingen of annuleringen doorgeven via de telefoon of per e-mail.

In theorie kunt u zo vaak deelnemen als u wilt, echter de frequentie is afhankelijk van onder meer of u past in de gevraagde doelgroep en hoe druk het is bij onze klanten.

U valt dan niet vaak in de doelgroep die wij zoeken. Dat kan o.a. te maken hebben met uw leeftijd, uw geslacht, en of u bepaalde producten en/of merken met een bepaalde frequentie gebruikt.

Wetenschappers/onderzoekers zetten (opinie)onderzoek in om inzicht te krijgen in de beleving van de Nederlandse bevolking rondom bepaalde thema’s. Op basis van die onderzoeksresultaten worden vaak belangrijke beslissingen genomen. Het kan dus zijn dat u op radio, televisie of in de krant resultaten aantreft van een onderzoek waaraan u zelf heeft meegewerkt. Zo ziet u dat uw mening echt invloed kan hebben! Echter, van de resultaten van sommige onderzoeken zal u waarschijnlijk niets terugvinden. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de voorkeur voor een bepaald (nieuw) product dat uiteindelijk niet wordt geproduceerd.

Bij inschrijving geeft u algemene persoons- en contactgegevens op, zodat wij u kunnen benaderen.

U kunt erop vertrouwen dat uw algemene persoons- en contactgegevens apart worden bewaard van onderzoeksgegevens. Onze opdrachtgevers ontvangen alleen onderzoeksgegevens, nooit persoonlijke gegevens.

Ook kunt u erop vertrouwen dat u alleen benaderd wordt voor onderzoek, nooit voor verkoop.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG, en relevante ISO normen en gaan dan ook uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Wilt u meer weten over de privacy van uw gegevens? Ga dan naar de pagina Privacy Statement.

Bij deelname van een kind jonger dan 12 jaar vragen wij ouders/verzorgers om toestemming te verlenen voor deelname van hun kind voor iedere smaaktest afzonderlijk. Hiertoe vragen wij de ouder/verzorger hun kind naar de smaaktest te begeleiden en op onze testlocatie een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Dit wordt voorafgaand in de uitnodiging voor de smaaktest en de bevestiging vermeld. Wij vragen deze toestemming, in verband met onze ISO certificering. In Nederland geldt de leeftijdsgrens van 12 jaar waarop iemand zonder toestemming van ouders/verzorgers uitgenodigd mag worden voor onderzoek. Deze leeftijdsgrens wordt tevens gehanteerd door de MOA Gedragscode Onderzoek en Statistiek en is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer u op uw persoonlijke pagina MIJN ESSENSOR klikt ,verschijnt er een inlogscherm. Onderaan staat in kleine letters Wachtwoord vergeten? Wanneer u hierop klikt, wordt u gevraagd uw gebruikersnaam (loginnaam) of (het bij ons bekende) e-mailadres in te vullen. Daarna ontvangt u een e-mail met daarin uw loginnaam en een automatisch gegenereerd wachtwoord.

U kunt op uw persoonlijke pagina MIJN ESSENSOR uw gegevens inzien en wijzigen.

U kunt op uw persoonlijke pagina MIJN ESSENSOR zien wanneer u een afspraak heeft.

Essensor betaalt uw deelnamevergoeding via een bankoverschrijving uit. Uw gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt.

Essensor is net als alle andere bedrijven verplicht om alle uitgaven (ook onkostenvergoedingen) bij de Belastingdienst te kunnen verantwoorden.

Het enige gebruiksdoel van uw BSN is dan ook om het voor Essensor mogelijk te maken om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Uw BSN wordt vertrouwelijk behandeld en voor geen andere doeleinden gebruikt.

Wanneer u aan een onderzoek heeft mee gedaan, maken wij de deelnamevergoeding vervolgens binnen 7 werkdagen na afloop van de test over op het door u opgegeven bankrekeningnummer.

U geeft eerlijk antwoord op de vragen over uzelf en uw gewoontes.

U komt op tijd bij het onderzoek (uiterlijk 5 minuten van tevoren).

U zegt op tijd af (uiterlijk 24 uur van te voren) als u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn.

U gaat ten minste 1 uur voor het onderzoek niet roken, geen koffie drinken en/of kauwgom nemen. Dit beïnvloedt namelijk uw vermogen om goed te proeven. Ook vragen wij u geen parfum en/of aftershave te dragen. Zo voorkomt u dat het reukvermogen van uzelf of uw medeproevers wordt beïnvloed.

Reis- en/of parkeervergoeding is opgenomen in de vergoeding voor deelname aan het onderzoek en wordt niet apart vergoed.

Consumenten zijn niet in dienst bij Essensor. De vergoedingen die wij aan u overmaken zijn daarom voor ons uitgaven aan derden. U als consument kunt de vergoedingen als inkomsten door overige werkzaamheden bij de aangifte opgeven.

Klik hier voor meer informatie

Via MIJN ESSENSOR of via de link die onder iedere mail staat die u van ons ontvangt.

Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via consumenten@essensor.nl. Vermeld in uw e-mail uw loginnaam, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen.