arrow_back Back to overview

Essensor is aanwezig op Eurosense 2020 – A Sense of innovation

Van 13 – 16 december is Essensor van de partij op de 9e Europese online conferentie ‘Sensory and Consumer Research – A Sense of Innovation’. Wij verzorgen een tweetal postersessies n.a.v. recente studies én wij zijn natuurlijk aanwezig in onze ‘live booth’. The European Sensory Science Society (E3S) and the MOA Sensory Group zijn de drijvende krachten achter deze conferentie.

EuroSense is een succesvol evenement dat sensorische- en consumentenonderzoekers, zowel academici als uit de industrie, over de hele wereld verzamelt. Het onderwerp van de conferentie in 2020 is ‘A Sense of Innovation’, met specifieke aandacht voor innovatieve benaderingen om zintuiglijke waarneming te bestuderen in relatie tot voorkeur, keuze en andere soorten gedrag. Het doel van de organiserende partijen is om een ​​wetenschappelijk programma te bouwen dat rekening houdt met opkomende uitdagingen, de nieuwste kennis en out-of-the-box ideeën in zowel fundamentele als toegepaste sensorische en consumentenwetenschap. De conferentie omvat voedsel en andere toepassingen waarbij de studie van de zintuigen een sleutelrol speelt. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder meer de bijdrage van sensorische wetenschap als een multidisciplinair veld dat wordt toegepast op specifieke kwesties van algemeen belang, en methodologische overwegingen in de vorm van factoren, metingen of data-analysebenaderingen.


Related posts