Training ‘From Sensory science to Best Practices’

Deze (in-company) training biedt een solide vertaling van de multidisciplinaire wetenschap Sensoriek naar uw dagelijkse praktijk. De training sluit nauw aan bij de relevante functies en de reeds aanwezige sensorische kennis binnen uw organisatie. Tijdens de training wordt gewerkt met uw eigen producten en stilgestaan bij de implicaties van de theorie voor uw eigen bedrijfsprocessen. De praktische toepasbaarheid van de trainingen is bovengemiddeld en beklijft daardoor goed. Organisatiebreed komt het sensorisch denken, en daarmee ook de communicatie tussen de afdelingen marketing, productontwikkeling en kwaliteit, op een hoger niveau.

Deze training wordt verzorgd door Essensor i.s.m. een van haar strategische partners Ton Teerling (www.pandai.nl). De training wordt ook in het Engels gegeven.