Geoptimaliseerde interne proefsessies

Als onderdeel van het productontwikkelingsproces of de kwaliteitsbewaking worden binnen organisaties vaak (informele) proefsessies gehouden. Misschien heeft u het idee dat deze proefsessies binnen uw eigen organisatie nog niet helemaal het productieve sturingsmechanisme zijn, die ze zouden kunnen zijn.

Essensor loopt graag met uw proevers door het proces van proeven heen. Daar waar nodig ondersteunt Essensor u, als projectleider, bij het standaardiseren, optimaliseren en/of juist het ontwikkelen van Best Practices en het implementeren van de daarbij horende protocollen. De impact van deze proefsessies binnen uw organisatie neemt daardoor substantieel toe en maakt dat u betere beslissingen kunt nemen.