Wat is het sensorische verschil?

Soms wilt u niet alleen weten óf er een verschil is tussen producten, maar ook wàt het verschil is. Voor het beantwoorden van deze vraag, maakt Essensor gebruik van diverse beschrijvende technieken uit het sensorisch onderzoek.Over het algemeen start het panel met een training. Hierin ontwikkelt het panel een gemeenschappelijke taal voor het sensorisch beschrijven van de producten en het standaardiseren hiervan. Na een proefmeting en een feedbackronde volgen de metingen. De resultaten laten zien in hoeverre de producten van elkaar verschillen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld beslissen of er nog ruimte is voor de introductie van een nieuw product. Of welke prototypes sensorisch voldoende van elkaar verschillen en daardoor interessant genoeg zijn voor verdere ontwikkeling.